کارگاه‌ها و همایش‌ها

1397/10/8 0:0


فهرست کارگاه‌های برگزار شده در سال 1397
عنوان کارگاه
زمان برگزاری
مکان برگزاری مدرس محتوای آموزشی فهرست شرکت‌کنندگان
سامانه‌های نوپا 98/1/27 سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی خدیجه شبانکاره
علم سنجی (پایگاه استنادی Scopus ) 98/1/20 سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی خدیجه شبانکاره

آشنایی با شاخص های

علم سنجی

97/12/15 سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی خدیجه شبانکاره
آشنایی با پایگاه‌های استنادی 97/11/9 سالن کمیته تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری خدیجه شبانکاره و سارا دخش
اعتبارسنجی مجلات علمی 97/10/10 سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی خدیجه شبانکاره    
ثبت شناسه و ایجاد پروفایل در ORCID 97/8/22 سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی خدیجه شبانکاره  
آشنایی با مفاهیم علم سنجی و شاخص های ارزیابی 97/7/18 سالن کمیته تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری خدیجه شبانکاره و سارا دخش    
علم سنجی (پایگاه استنادی Scopus ) 97/3/7 مجتمع آموزشی اندیشه خدیجه شبانکاره    

علم سنجی (پایگاه استنادی

Web of scinence )

97/2/17 مجتمع آموزشی اندیشه خدیجه شبانکاره    

کلمات کلیدی:
کارگاه.     علم     سنجی    
تعداد بازدید:   ۱۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >