راهنماها و دستورالعمل ها

1397/9/26 0:0

 راهنمای ایجاد پروفایل در Google Scholar

راهنمای ایجاد پروفایل در Publons

راهنمای ایجاد پروفایل در ResearchGate

 راهنمای ثبت شناسه Researcher ID

راهنمای ثبت شناسه  ORCID

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus

 دستور العمل نقل و انتقالات اعضای هیات علمی

دستورالعمل نحوه پاسخ دهی به بازخوردها

دستور العمل چگونگی نوشتن افیلیشن

دستورالعمل حق التشویق مقاله

 

کلمات کلیدی:
راهنمای.     پروفایل.     Google     Scholar     .ORCID.     Researcher    
ID.     Scopus    

تاریخ بروز رسانی:   17 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >