گزارش‌های علم‌سنجی

1397/10/9 0:0

 گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 2018

گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تا سال 2018

وضعیت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر اساس ارزشیابی سال 1396

گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه استنادی اسکوپوس
به تفکیک دانشکده تا پایان سال 2017

 


تاریخ بروز رسانی:   11 دی 1397

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >