درباره علم‌سنجی

1398/1/30 0:0

علم‌سنجی گستره ای از دانش است که به بررسی ویژگی های اطلاعات علمی پرداخته و بر مبنای داده‌های معتبر بین‌المللی تولیدات علمی کشورها، سازمان‌ها و افراد را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهد. در علم سنجی از روش‌های آماری برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و تأثیرات آن در جوامع مختلف بشری استفاده می‌شود. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد.

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1394 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آغاز به کار نمود. این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

کلمات کلیدی:
درباره.     علم‌سنجی    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1401

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >