فرم‌ها و فرآیندها

1401/8/15 0:0

فرم ترجمان دانش

فرم تکمیل اطلاعات پروفایل علمی اعضای هیأت علمی

فلوچارت ایجاد و بروزرسانی پروفایل علمی اعضای هیأت علمی

فلوچارت توانمدسازی اعضای هیأت علمی


تاریخ بروز رسانی:   15 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >