فرم‌ها و فرآیندها

1401/8/15 0:0

   فرم ترجمان دانش

  فرم تکمیل اطلاعات پروفایل علمی اعضای هیأت علمی

فلوچارت ایجاد و به‌روزرسانی پروفایل علمی اعضای هیأت علمی

فلوچارت توانمندسازی اعضای هیأت علمی


تاریخ بروز رسانی:   14 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >