موسسه Clarivate Analytics ضریب تاثیر مجلات سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد.

2 تير 1403

موسسه Clarivate Analytics ضریب تاثیر مجلات سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد.
این ضریب تاثیر تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۳ به تعداد مقالات سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ مجلات است. آخرین ضریب تاثیر در دسترس همواره مربوط به سال گذشته است.

باید دانست موسسه Clativate Analytics تعداد زیادی پایگاه دارد و امسال تمام مجلات Web of Science Core Collection™دارای ضریب تاثیر شدند.


با اضافه کردن دو پایگاه  Emerging Sources Citation Index , Art & Humanities Citation Index
به لیست ضریب تاثیر، تعداد زیادی مجلات برای اولین بار دارای ضریب تاثیر شده اند.نکته دیگر این است که ضریب تاثیر امسال با یک رقم اعشار منتشر شده است.   

تاریخ بروز رسانی:   2 تير 1403

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >