کارگاه


24 خرداد 1401
کارگاه علم‌سنجی و راهکارهای انتشار کارآمد برگزار می‌شود.

 

20 آذر 1398
کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع مندلی" برگزار شد.

 

9 بهمن 1397
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه‌های استنادی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارگاه آشنایی با پایگاه‌های استنادی ویژه کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.

 
 
 
< >